תקנון סיורים

תקנון סיורים הסיורים ברחבי הארץ הינם חלק מתוכנית הלימודים במחלקה, בבחינת "מעבדת שדה" לחומר הנלמד בכיתה, ומרכיב חיוני בהכרת הארץ ולימודה. ההשתתפות בסיורים ובחפירות הוא תנאי הכרחי במסגרת החובות הלימודיים במחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה. ללא השלמת חובה זו במלואה לא ניתן לקבל תואר. מטרתו של תקנון זה הוא לקבוע נהלים אחידים ולמנוע אי סדר, אשר עשוי לפגוע בראש ובראשונה בתלמידים. תלמידי המחלקה מתבקשים לקרוא תקנון זה, להכירו ולפעול ע"פ הוראותיו. הערה: הרשום בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות. כל הכתוב מתייחס הן לזכר והן לנקבה. תהליך ההרשמה לסיורים: 1. פרסום: בראשית השנה, תפורסם רשימת הסיורים לסמסטר א. יתכנו שינויים ברשימה במהלך השנה. כארבעה שבועות לפני מועד הסיור, יפתח באתר הסיורים האפשרות להירשם לסיור, הכולל את כל הפרטים החשובים לקראת הסיור. 2. רישום: 2.1 הרישום מתבצע באתר הסיורים בכתובת lisa-tours.com , דרך המשתמש האישי של הסטודנט , יש להירשם לכל סיור, גם לסיורים עירוניים וגם לכאלו הכרוכים בהגעה עצמית. 2.2. בעת ההרשמה הסטודנט מתבקש להזין האם הוא תלמיד הקורס, סטודנט אשר יזין שהוא תלמיד הקורס כאשר הוא איננו, תימנע יציאתו לסיור ויינקטו כנגדו צעדים משמעתיים. 2.3. מותר להירשם לסיור אחד בלבד מבין הסיורים המתקיימים באותו תאריך. אם לא תאושר השתתפות, ניתן לברר אצל רכזת סיורים, אם קיימת אפשרות להצטרף לסיור אחר באותו יום. סטודנט הנרשם ליותר מסיור אחד, לא תאושר יציאתו לאף אחד מהסיורים באותו תאריך, ואם במקרה אושרה יציאה לשני סיורים, יחויב קנס על הסיור שלא השתתף בו לפי סעיף 3.3 להלן. 2.4. סיום ההרשמה: ביום ה שבוע לפני יציאת הסיור. 2.5. אישור ההרשמה: ביום א בצהרים, ולכל המאוחר ביום ב בשבוע שבו יוצא הסיור יפורסם באתר הסיורים רשימת הסטודנטים אשר יציאתם לסיור אושרה (בתפריט "רשימת המסיירים השבועית") 2.6 במידה וסטודנט לא הספיק להירשם עד לסיום ההרשמה, ניתן להירשם לרשימת ההמתנה. עם הירשמו ברשימת הממתינים הוא חייב בהודעה על ביטול בהתאם לסעיף 3. 2.7. אם סטודנט לא התקבל לסיור בגלל חוסר מקום מומלץ לפנות לרכזת סיורים בהמשך השבוע (באמצעות הדואר האלקטרוני), ולהירשם ברשימת הממתינים. על הנרשם ברשימה זו חלה החובה להתעדכן (דרך לוח המודעות ובאתר הסיורים) בדבר קבלתו לסיור עד ערב יום הסיור (בד"כ יום ד) בשעה 15:00. עם הירשמו ברשימת הממתינים הוא חייב בהודעה על ביטול בהתאם לסעיף 3. 2.8 על סטודנטית בהריון לוודא מראש אם ביכולתה להשתתף בסיור. במידה וקיים ספק, אין להצטרף לסיור. כל יציאה לסיור הינה על אחריות הסטודנטית בלבד. 2.9 על סטודנטים בעלי מגבלות רפואיות לוודא את קושי הסיור עם מדריך הסיור. במידה וקיים קושי אין להירשם. בכל מקרה האחריות על הסטודנט. 3. ביטול הרשמה ואי הופעה לסיור: 3.1. יש להודיע על ביטול השתתפות לכל המאוחר עד יומיים לפני מועד הסיור (בד"כ יום ג) בשעה 22:00 , ובמקרה כזה לא יחויב הסטודנט בתשלום קנס. סיורים היוצאים ביום שישי, יש להודיע שלושה ימים לפני מועד הסיור. ביטול סיורים מתבצע דרך אתר הסיורים בדף של הסיור אותו מבטלים, ניתן לשלוח מייל לרכזת הסיורים במידת הצורך. רכזת הסיורים אינו מחזיר תשובות בטלפון ! 3.2. במקרה של איחור להסעה, ניתן לחבור לסיור בנקודת התחלתו באופן עצמאי, בתאום עם רכזת הסיורים או עם הסטודנט האחראי על הסיור. בכל מקרה של אי הופעה לסיור גם אם הסטודנט "פספס" אותו בכמה דקות, יחויב הסטודנט בקנס המלא. 3.3. סטודנט שלא ביטל את השתתפותו ולא הופיע לסיור, יחויב בתשלום 80 ש"ח. 3.4. תשלום הקנס ייעשה באמצעות שובר תשלום אשר יימסר לרכזת הסיורים. עד לתשלום הקנס, אתר הסיורים יהיה חסום בפניו, לא תאושר יציאת הסטודנט לסיורים, ולא יינתן לו אישור סיום סיורים. 3.5. קנסות אלה חלים, גם במקרה של אי-הופעה לסיורים "רגליים", שאין בהם הסעה. 3.6. מי שנקבע כ"סטודנט אחראי סיור" (סעיף 5 להלן) ומבקש לבטל את השתתפותו, חלה עליו החובה לדאוג למחליף, בתאום עם רכזת הסיורים. 4. סדרי תשלום עבור הסיורים: 4.1. ברוב הסיורים הרגילים בני יום אחד, אין חובת תשלום מצד המשתתף. 4.2. בסיורים בני יותר מיום אחד, לעיתים על הסטודנטים להשתתף במחיר סמלי. הודעה על המחיר הנדרש בכל סיור תתלה על לוח המודעות במחלקה. את התשלום יש לבצע לפני הסיור על גבי שובר תשלום (המצוי במזכירות או במשרד הסיורים). סטודנט שלא ישלם - לא יזוכה עבור הסיור! 5. סטודנט אחראי סיור: 5.1. לכל סיור ייקבע סטודנט שבאחריותו יהיה לטפל ולפתור את נושאי המנהלה הקשורים לסיור. על סטודנט ש"מונה" לתפקיד ליצור קשר עם רכזת הסיורים, עד שלושה ימים לפני הסיור על מנת להתעדכן בפרטי הסיור. 5.2. נטל התורנות יחולק באופן שווה בין הסטודנטים. 5.3. סטודנט שנקבע כאחראי סיור ויעדר מהסיור, או שלא ימלא את המוטל עליו, יוזמן לדיון משמעתי במחלקה. להלן רשימת המטלות שבאחריות אחראי הסיור: לפני היציאה לסיור פרסום מספר הפלאפון – על מנת לאפשר לסטודנטים כתובת לברורים לקראת הסיור. באחריותך לוודא שהפלאפון יהיה זמין במהלך הסיור ע"מ לאפשר נגישות לסיור. מידע על מסלול הטיול ותוואי האיסופים בדרך – לפני היציאה לסיור באחריותך לוודא כי קיבלת לידיך את תוואי מסלול הנסיעה העדכני ואת רשימת הסטודנטים שעתידים לעלות בדרך. תיק ע"ר – גם אם הוזמן לסיור מגיש ע"ר או חובש, חלה חובת הוצאת תיק ע"ר. באחריותך לקבל לידך את התיק בבוקר הסיור ולהשיבו למזכירות המחלקה ביום ראשון בשבוע. במקרה של אובדן ציוד תחויב בעלותו. ציוד עזר – במידה ומרצה הסיור ציין רשימת ציוד מיוחד שיש להביא לסיור באחריותך לדאוג לציוד לפני הסיור ולהשיבו בסיום הסיור למחלקה. במקרה של אובדן ציוד תחויב בעלותו. בבוקר הסיור ובמהלכו ספירת המשתתפים – באחריותך לדעת מהו מספר הנוכחים באוטובוס בעת היציאה מהאוניברסיטה, ובחזרה לאוטובוס בכל עצירה על מנת לוודא שכל הסטודנטים נוכחים. מלווים ומגישי ע"ר – באחריותך לוודא שהמלווים בנשק ומגישי הע"ר שהוזמנו לסיור אכן הגיעו. אם לא, נא לידע את מרצה הסיור ואת רכזת הסיורים. סיוע למרצה במידת האפשר, בעמידה בלוח הזמנים שנקבע על ידו. בתום יום הסיור כאחראי סיור עליך לרדת מהאוטובוס בבר אילן. בטרם הירידה מהאוטובוס וודא כי לא נשכח עליו ציוד אישי של סטודנטים. באחריותך לחתום על שובר (וואוצר) הנסיעה: ולדאוג כי שם המרצה, יעדי הסיור, שעת היציאה והחזרה מופיעים. יש לשים לב בתחילת היום ובסופו על רישום מדויק של מצב מד הק"מ. אין לחתום על השובר לפני ההגעה לאוניברסיטה. במידה ולסיור נלקח ציוד עזר מהמחלקה, באחריותך להשיבו בתחילת השבוע שלאחר הסיור. 6. מכסת ימי הסיור: 6.1. במגמה לגיאוגרפיה היסטורית תלמידי מקצוע ורחב חייבים ב- 40 ימי סיור, תלמידי מקצוע דו ראשי חייבים ב30 ימי סיור; ועוד 6 ימי חפירה ארכיאולוגית לשני המסלולים, במסגרת החפירה הלימודית המחלקתית. במגמה לארכיאולוגיה תלמידי מקצוע מורחב חייבים ב- 34 ימי סיור, תלמידי מקצוע דו ראשי חייבים ב30 ימי סיור; ועוד 18 ימי חפירה ארכיאולוגית לשני המסלולים, כאשר עליהם להשתתף בחפירה לימודית בת שבוע בסיום השנה הראשונה (תנאי להמשך למודים במגמה), ועוד שבועיים בשנה השנייה, בתפקידי ניהול ורישום. תלמידים הלומדים מדעי החי כמקצוע דו ראשי לא מובנה, חייבים ב- 19 ימי סיור ועוד 6 ימי חפירה לימודית. בעלי תעודת מורה דרך במסלול מורחב או דו ראשי מזוכים ב- 20 ימי סיור. בעלי תעודת מדריך טיולים במערכת החינוך מזוכים ב- 10 ימי סיור. תלמידים הלומדים במשך שנתיים מטעם משרד הביטחון או המשטרה מזוכים ב- 7 ימי סיור. בתחילת כל קורס יש לברר עם המרצה כמה ימי סיור נדרשים במסגרת הקורס. מכסה שנתית: תלמיד במקצוע ראשי או מורחב חייב להשתתף ב- 8 ימי סיור בשנה. שים לב: סטודנט שלא יעמוד במכסה המינימלית לא יורשה להירשם לשנה"ל הבאה במחלקה. 6.2. סטודנט רשאי להשתתף בעד כ-10 ימי חפירה ארכיאולוגית מעבר למכסת החובה, אולם הוא יזוכה ביום סיור אחד בלבד תמורת כל שני ימי חפירות (סה"כ עד 10 ימי חפירה תמורת 5 ימי סיור). 6.3. סטודנט רשאי להשתתף עד 8 ימי סקר בלבד במשך התואר, וזאת בתנאי שלא ימיר ימי חפירה לימי סיור כמפורט בסעיף 6.2. 7 . דו"חות סיור: יתכן והמרצה יבקש מהתלמידים בסיור להגיש דו"ח סיור בסיומו. יש להגיש את הדו"ח במועד שנקבע ע"י המרצה. לא יתקבלו דו"חות שלא יימסרו במועד. הסיור יירשם לזכות הסטודנט רק לאחר שהדו"ח נבדק ואושר ע"י המרצה. 8. התנהגות בסיורים ובחפירות: 8.1 לבוש: יש להצטייד בלבוש המתאים לאופי הסיור, למזג האוויר ולמקומות שאליהם מגיעים. במיוחד יש לתת את הדעת על לבוש הולם במקרה של ביקור במקומות מקודשים לדתות שונות. באופן כללי, יש לזכור כי אתה מייצג את אוניברסיטת בר אילן, והינך מתבקש להתלבש בהתאם לרוח האוניברסיטה. 8.2 מזון: יש להצטייד במזון ומים המספיקים לסיור. אין שום חיוב מצד המרצה לעצור במסעדות או מזנונים במהלך הסיור. 8.3 יש להצטייד במפות, כלי כתיבה, פנסים וכל ציוד אחר שיידרש ע"י המרצה. 8.4 יש להקפיד לא להשליך פסולת בנתיב הסיור. 8.5 בשמורות טבע יש לנהוג ע"פ חוקי שמורת הטבע: אין לפגוע בחי, צומח או דומם בשמורה ואין להוציאם מן השמורה. באתרי עתיקות יש להקפיד לא לפגוע בעתיקות ולא לעלות על השרידים או להזיזם ממקומם. 8.6 יש להיזהר שלא לפגוע ברכוש פרטי, לא לעלות על שדות חרושים ולא לפגוע במטעים או בגדרות. יש להקפיד ולהימנע מפגיעה ברגשותיהם של תושבי המקומות שעוברים בהם. עליכם לזכור כי אתם מייצגים את אוניברסיטת בר אילן על כל ערכיה. אנא הימנעו מפגיעה בשמה הטוב של האוניברסיטה. 9. כללי בטיחות ובטחון בסיורים: 9.1 ככלל, הממונה על כל נושא הבטיחות והביטחון בסיורים הוא המרצה המדריך את הסיור. 9.2 חל איסור מוחלט לחרוג מן המסלול שנקבע ע"י המרצה או לעזוב את הקבוצה ללא אישורו המפורש של המרצה. סטודנט העושה כן עלול לעמוד לפני ועדת משמעת, וכל דבר שיארע לו הוא על אחריותו בלבד. במסלולי ההליכה חל איסור חמור ללכת לבד! 9.3 אין לרדת מן השבילים המסודרים, אין לעלות על קירות או טרסות, אין להתקרב למצוקים או בורות ואין להיכנס למערות. אין להיכנס לכל מקווה מים ללא אישור מפורש וללא הדרכה מקצועית. 9.4 המחלקה מבצעת את התיאומים הביטחוניים הנדרשים כחוק. במקרה של אירוע בטחוני, יש לפעול על-פי הנחיות המרצה ו/או הגורם הביטחוני/רפואי הבכיר הנמצא בשטח. 9.5 ככלל, האחראי על הסיור, מכל הבחינות, הוא המרצה. כל סטודנט שידווח עליו כי הפר את הוראות המדריך בעניין כלשהו יובא לדיון משמעתי. 9.6 יש להצטייד לכל טיול, גם עירוני, בנעלי הליכה סגורות. סטודנט שיגיע עם סנדלים לא יוכל להשתתף בסיור. כמו כן יש להגיע עם כובע ולהצטייד בהתאם לסיור עם כמות מים מספיקה (ליטר וחצי לטיול עירוני ולפחות שלושה ליטרים לסיור בשטח). 10. צרוף אורחים לסיורים - אין לצרף לסיורים אורחים שאינם תלמידי המחלקה! מעבר להיבט המשמעתי והלימודי שבעניין, אורחים כאלה אינם מבוטחים בביטוח הסיורים של האוניברסיטה. סטודנט, אשר יצרף אורח שלא אושר מראש לסיור, יועמד לדיון משמעתי, ותישלל זכותו להשתתף בסיורים במשך שנה. סטודנט נכבד! תקנון זה נקבע למענך. אנא שתף עמנו פעולה והקפד על האמור לעיל. לידיעתך: באתר הסיורים ניתן להתעדכן בכל הפרטים. וכן ניתן לשלוח הודעה למייל gr.siyurim@biu.ac.il . קבלה במשרד, חדר 230 בניין 410, בתיאום מראש בלבד! במקרים דחופים בלבד! - ניתן לצור קשר גם במספר הטלפון: 058-6605445 ב ב ר כ ה, אסתר ראקוב-מלט - רכזת הסיורים סגל המרצים ומזכירות המחלקה
אני מאשר כי קראתי והסכמתי לתנאי האתר
י"ג תמוז התשפ"ד 28.1°
ברוכים הבאים למערכת הסיורים של המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה - אוניברסיטת בר אילן

אינכם מחוברים לאתר, יש להתחבר על מנת לצפות בנתונים

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן המחלקה ללימודי א"י
נבנה על ידי מוטי סלמון